11024660_575706769232390_8044292860385978577_n.jpg KARMAの娘Bi Bi 実感帰り! シャー・ペイの暮らしに大トラブル!