11021178_575706855899048_7645022053217370689_n.jpg KARMAの娘Bi Bi 実感帰り! シャー・ペイの暮らしに大トラブル!