11009141_575706645899069_1836796445058612410_n.jpg KARMAの娘Bi Bi 実感帰り! シャー・ペイの暮らしに大トラブル!